Daily Archives: 5 septembra, 2016


 Slavol – je mikrobiološko đubrivo,stimulator rasta bez hemijskih dodataka. Koristi se za folijarnu prihranu: ruža, sezonskog cveća, perena, ukrasnih trava, zimzelenog i listopadnog žbunja.     Slavol pozitivno deluje na biljne kulture tako što:pospešuje njihov rastpospešuje razvitak korenovog sistemapovećava aktivnost korenapovećava lisnu masu i aktivnost fotosintezepovećava dostupnost gvožđa i drugih mikroelemenatapovećava […]

Slavol