Daily Archives: 7 oktobra, 2018


Beli, kiselkasti treset sa niskom PH vrednosti nastaje od biljke Sphagnum. Njenim umiranjem, usled nedostatka kiseonika, organski treset se ne raspada, vec taloži na manjim dubinama tresetnih polja na Baltiku.Osnovne-najbitnije karakteristike svetlog treseta su:Ima visok stepen čistoće, jer ne sadrži nikakve vrste aditiva i đubrivaPH 3.5-4.5Obezbeđuje biljkama bolji vodno-vazdušni režimGranulacija […]

Beli treset