Vermikulit


 

Šta je vermikulit i čemu služi?

Vermikulit je prirodni mineral, koji se širi sa povećanjem toplote. Ne raspada se i ne razlaže, trajan je. U holtikulturi je najbolje rezultate pokazao pri naklijavanju semena. Koristi se sam ili pomešan sa drugim supstratima npr. tresetom ili kokosovom zemljom. Ne napadaju ga insekti, što pruža biljkama veću zaštitu od troljenja. Pogodan je za sadnju sezonskog cveća, trajnica, sobnog i začinskog bilja.

     Glavne karakteristike vermikulita su:

 • zlatno smeđe boje
 • granule su veličine 2-3 mm
 • ph vrednost je neutralna
 • zahvaljujuci prisustvu karbonata, reakcija je uglavnom alkalna
 • ima veliku moć upijanja vode
 • male je težine, sadrži puno mehurića vazduha, zbog čega vermukulit ima velike izolacijske sposobnosti.

   Hemijski sastav vermikulita:

 •       SiO2 – 34-46 %
 •       MgO – 16-35 %
 •       Al2O3 – 10-16 %
 •       TiO2 – 1-3 %
 •       Fe2O3 – 6-13 %
 •       K2O -1-6 %
 •       CaO -1-5 %

 U ponudi su pakovanja od :

 •   5L    po ceni od 400,oo rsd
 • 10L    po ceni od 700,oo rsd
 • 100L  po ceni od 5500,oo rsd