Zemlja za kaktuse i sukulentne biljke


Za sve sukulentne biljke “Mesnice” , uključujući i kaktuse (familija CACTACEAE) je najbitnije tlo, odnosno zemljište u kome se njihovi korenovi sistemi razvijaju. Kao i kod ostalih biljnih vrsta, kaktusi iz supstrata uzimaju sve potrebne hranljive materije za napredak mesnatog tela i cvetanje.

Šta je najvažnije u zemlji za kaktuse?

U pogledu hemijskog sastava zemlja treba da sadrži:

 • NPK azot fosfor kalijum
 • Ca- kalcijum
 • C- ugljenik
 • H- vodonik
 • O-kiseonik
 • Mikroelemente
Veoma je bitna i hemijska reakcija supstrata za kaktuse i sukulente, jer ne sme da bude previše kisela, niti suviše alkalna. Većini najviše odgovara PH oko 6-6.5. Pri vrednosti od PH 8 kaktusi prestaju sa rastom i napretkom.
Fizičke i mehaničke osobine zemljišta za kaktuse, su takođe veoma važne, jer ukoliko se sastoji od veoma malih čestica, doći će do privlačenja i lepljenja. Na taj način se dobija zbijeno, gusto tlo koje je veoma teško za korenov sistem kaktusa.
Mesnaticama najviše odgovara vazdušasti i propusni supstrat.

Domaća proizvodnja zemlje za kaktuse i sukulentne biljake

U našoj ponudi imamo supstrat namenjen svim mesnaticama (kaktusima i sukulentnim biljkama).

Sastav supstrata koji proizvodimo:

 • Treset, bogat hranljivim materijama, PH vrednost 6-6.5, dobro zadržava vodu.
 • Kvarcni pesak upotrebljavamo za poboljšavanje zemljišne mešavine. Ne sadrži primese gline, tako da supstrat nema lepljiva svojstva.
 • Komadići sitnog čistog belog mermera poboljšavaju fizičke osobine zemlje za kaktuse. Dobro propuštaju vodu zajedno sa supstratom, zahvaljujući čemu se sprečava zadržavanje vlage oko korenovog sistema i isključuje mogućnost truljenja.
 •  Agroperlit, supstrat je obogaćen i ovim materijalom prirodnog porekla, znajući da je PH neutralan, ekološki je pogodan za sve biljke i nepovoljan za razvoj patogena. Naša zemlja za kaktuse i sukulentne biljke bogata agroperlitom ima veoma dobar vodno-vazdušni režim, onemogućava stvaranje pokorice i produžava dejstvo đubriva.
Cena zemlje za kaktuse  i sukulente:
 • Pakovanje od 3L iznosi 250,oo rsd.
 • Pakovanje od 6L iznosi 450,oo rsd.