Slavolslavol-djubrivo-prodaja-cvece

 

Slavol – je mikrobiološko đubrivo,stimulator rasta bez hemijskih dodataka. Koristi se za folijarnu prihranu: ruža, sezonskog cveća, perena, ukrasnih trava, zimzelenog i listopadnog žbunja

.

     Slavol pozitivno deluje na biljne kulture tako što:

  • pospešuje njihov rast
  • pospešuje razvitak korenovog sistema
  • povećava aktivnost korena
  • povećava lisnu masu i aktivnost fotosinteze
  • povećava dostupnost gvožđa i drugih mikroelemenata
  • povećava otpornost biljke na bolesti, niske temperature i suše
  • eliminiše negativan uticaj pesticida i mineralnih đubriva

Cena proizvoda:

Slavol se nalazi u prodaji po ceni od 230,oo (100ml)

     Slavol S – tečno mikrobiološko đubrivo deluje na stimulaciju klijanja i nicanja semena, jačanje korenovog sistema i bolji razvoj nadzemnog dela biljke. Razvijeniji korenov sistem ima i veću moć upijanja hranljivih materija. Auksini koje sadrži ovaj preparat utiču na izduživanje ćelija i organa, rast stabljike, razvoj korena i sprovodnog tkiva.

       Slavol S se koristi za:

  • tretman semena biljaka
  • ožiljavanje sadnica i reznica kod sobnog, sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog žbunja.

Cena proizvoda:

Slavol S se u prodaji po ceni od 350,oo (100ml)